bootstrap buttons


Resource Company

Drift & vedligeholdelse af din virksomhed

WEB + MS SQL SERVER

  1. WEB TEKNOLOGI - Systemet afvikles i en Internet Browser med adgang til en Microsoft SQL Server database der enten er placeret internt eller eksternt. Antal brugere og antal data er kun begr√¶nset af installationens Hardware kapacitet
  2. ROLLE BASERET - Adgang og rettigheder tildeles som administrator, manager eller bruger. Hver manager styrer sine tildelte ressourcer ud fra sit eget dashboard. Brugeren har sit eget Log-in og anvender systemet i en mindre udgave m√•lrettet sit arbejdsomt√•de. 
  3. FUNKTIONER - Systemet har funktioner der d√¶kker f√łlgende driftsomr√•der: Bygninger, maskiner og inventar (anl√¶gsaktiver). Personale og tidsregistrering (komme/g√• tid). Vedligeholdelseplaner og servicering af bygninger, maskiner og udstyr. Registrering af sensor t√¶llev√¶rker. Kostcenter og driftbudgettering. Rapportering af interne og eksterne vedligeholdelsesopgaver og statistik. Lager- og indk√łbsystem for reservedele og forbrugsstoffer. Kalendersystem. Dokumenth√•ndtering.
  4. ANVENDELSE - Systemet arbejder i realtid og giver derfor et godt overblik over en given driftsituation. De brancher der har behov for s√¶rlig styring af bygninger, maskiner eller anl√¶g samt behov for realtidsoplysninger b√łr se n√¶rmere p√• dette system. 

Driftbudget

Der budgetteres p√• kostcentre hvortil der l√łbende tilbagemeldes og opf√łlges p√• m√•nedsbasis. Timesats for et kostcenter beregnes ud fra antal produktionstimer eller kapacitet.

Tidsregistrering

Medarbejdere der afl√łnnes p√• timebases tidsstempler n√•r de kommer og g√•r. Timer opt√¶lles af systemet ved hver l√łnperiode. Der f√łres tillige et ferieregnskab.

Varekatalog

Alle indk√łbte driftsmidler og udstyr oprettes i et varekatalog hvorfra der efterf√łlgende genbestilles. Fordelen er at alle  specifikationer, reservedele og vedligeholdelseopgaver kan koordineres n√•r flere katalognummre er ens. 

Vedligeholdelse

For de maskiner eller anlæg der kræver vedligehold kan der oprettes planer for såvel hele eller dele af udstyret. Planer der afvikles med faste intervaller kan sættes til Auto Repeat. Ved inspektion kan flere maskiner eller maskindele samles i Pools.

Sensorer

Sensorværdier kan indtastes i systemet (eller direkte tilkobles) hvorved en beregning vil vise antal dage til service. Alarmværdier kan indsættes til at oplyse om antal dage til servicepunktet indtræffer.

Reservedele

Lagersystemet indeholder reservedele og forbrugsvarer. Alle varer kan s√¶ttes til et minimumsantal for automatisk booking og genbestilling. Alle reservedele er linket til katalognr. og vises for hver maskine de tilh√łrer.

Driftstatus

Driftstatus  giver et godt overblik over virksomhedens aktuelle situation. Status kan vises p√• virksomhedsniveau, Managerniveau og Brugerniveau.

Mobirise

Lokationer

Systemet forudsætter at at alle bygninger er registreret med etager, sektioner og rum. Afhængig af type virksomhed eller institusion kan man herefter placere sine installationer, maskiner og inventar. Systemet er velegnet til bygningsvedligeholdelse da det er enkelt at genfinde komponenter og inventar. Tegninger og dokumenter kan uploades/genfindes under hvert Bygningsnummer.

 

Mobirise

Vedligeholdelsesoversigt

Alt udstyr der har en vedligeholdelsesplan tilknyttet vises i oversigten. Det er altid den sidste rapport der vises og der kan bladres i tidliger rapporter. Der kan editeres i plan og event efter behov.

Mobirise
Mobirise

Varekatalog

N√•r der indk√łbes maskiner, udstyr eller inventar sker det fra varekataloget. Findes varen i kataloget er det blot at angive kostcenter og klikke p√• K√łb/Booking. Herefter genereres en indk√łbsordre.
Fordelen ved at anvende kataloget er bl.a. at alle specifikationer, reservedele og vedligeholdelsesplaner kan koordineres via katalognr. når samme type udstyr anvendes i flere afdelinger eller af flere brugere, samt at det er mindre tidskrævende at genbestille allerede oprettede katalogemner.

Ved hjælp af katalognummeret er der altid styr på hvor og hvem der er Bruger eller Manager af det pågældende emne.

Dokumenter vedr. anvendelse og vedligeholdelse opbevares ligeledes på katalognr. og er således tilgængeligt for alle maskiner / udstyr med samme katalognr.

Mobirise

Varenummer

Varenumre kan vises i et f√¶lles lagersystem hvor der kan s√łges p√• flere kriterier. Mere specifikt kan en bestemt reservedel hurtigt findes eller oprettes ved at g√• direkte p√• "Leverand√łr Account" hvor alle leverand√łrens varenumre vises. Allernativt kan man ved at g√• til en maskines stamdata f√• vist vaenumre kun relevant for den p√•g√¶ldende maskine / udstyr.

Mobirise

Pools

Ved inspektion / vedligeholdelse af ensartede komponenter p√• flere maskiner (ofte produktionslinier) kan der oprettes en Pool der samler forskellige aktiviteter under √®n hovedaktivitet. 

Mobirise

Sensorer

Mange vedligeholdelsesopgaver beror p√• en sensors v√¶rdi. En sensors v√¶rdi kan manuelt indtastes i systemet, eller via et interface direkte tilkobles serveren, hvorved tidspunkt for en aktivitet kan beregnes og udf√łres.

Mobirise

Rapport

N√•r et vedligeholdelsesjob startes fra kalenderen bliver der dannet en rapport for det p√•g√¶ldende udstyr der serviceres. Jobbet tidsstemples ved at trykke "Start" og "Stop". Systemet danner en tranaktion for anvendt tid og betalilng. For eksterne jobs vises indk√łbsordren der som kvittering for jobbet opdateres med servicerapport nr. og dato. N√•r faktura foreligger og registreres vil jobbet blive opdateret med bel√łb.

Rapporten indeholder instruktion, checkliste og bemærkningsfelter fra ansvarlig bruger og kontrollerende manager der lukker rapporten.

Adresse

IPD Software
Holssten Carisiusgade 18
DK 5600 Faaborg                   

www.ipd.dk

Kontakt

Telefon:  +45 7591 1913
Mobil:     +45 2070 0868
E-mail:    tc@ipd.dk 

www.formbase.dk